Buonasera!
Sono le ore 20:44
di Martedì 21 Maggio 2024

Firma del "Protocollo d'intesa" tra la città di Torino e la città di Bacau
Autorităţile publice din Bacău şi Torino au semnat acordul de colaborare
 pe multiple domenii de activitate
 
După doi ani de preocupări şi acţiuni comune în domeniul cultural, social şi administrativ, intermediate de Asociaţia Italo-Română de Promovare Socială şi Culturală “Fraţia” din Torino, autorităţile publice din Bacău şi Torino au semnat acordul de colaborare care vizează extinderea relaţiilor de colaborare socială, culturală, administrativă şi economică în cele două zone.
Acordul exprimă interesul comun ca de oportunităţile ivite după aderarea la Uniunea Europeană să poată beneficia toţi cetăţenii băcăuani, inclusiv cei care se găsesc de mult timp pe teritoriul oraşului Torino fără a se fi integrat ocupaţional şi social.
Evenimentul a avut loc cu ocazia vizitei delegaţiei autorităţilor publice torineze, ca răspuns la invitaţia autorităţilor publice băcăuane, în perioada 19-20 octombrie 2007.
Programul vizitei a cuprins întâlniri de lucru între directorii executivi din Primăria Bacău, responsabilii pe probleme de transport, gestionarea deşeurilor, apă, protecţie şi politici sociale, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură, cu omologii lor torinezi, discuţiile având loc la sediul Primăriei Bacău, Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură
În partea a doua a programului, sala mare a Palatului Administrativ Bacău a găzduit întâlnirea oficială a delegaţiilor celor două state, la masa rotundă fiind prezenţi, din partea italienilor, prefectul provinciei Torino, Goffredo Sottile, viceprefectul Marita Bevilacqua, primarul oraşului Torino, Sergio Chiamparino, Ilda Curti, assessor pe probleme de Integrare din Primăria Torino, Marco Borgione, assessor pe probleme de familie, sănătate şi politică socială din Primăria Torino, Guido Bolatto, Secretar General al Camerei de Comerţ, Industrie, Artizanat şi Agricultură, Marco Gilli, pro-rector Politehnica din Torino, Gabriella Gambacurta, consul al Ambasadei Italiei la Bucureşti, investitori italieni şi cetăţeni români care desfăşoară în oraşul italian diferite afaceri şi activităţi interculturale, în timp ce, din partea românilor, au fost prezenţi prefectul judeţului Bacău, Gabriel Berca, subprefectul Neculai Olaru, primarul oraşului Bacău, Romeo Stavarache, directori executivi ai serviciilor de specialitate din Primăria Municipiului Bacău. Administraţia publică centrală română a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Mihai Gheorghiu, seful Departamentului pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Mircea Gheordunescu, fost consul general al României la Milano.
Discuţiile s-au purtat în prezenţa reprezentanţilor mass-media şi au fost urmate de semnarea acordurilor bilaterale de colaborare. De asemenea, s-au semnat documentele prin care municipiul Bacău devine membru în Asociaţia Europeană de Regenerare a Cartierelor aflate în Criză – QeC-ERAN, organism european condus de doamna Ilda Curti care, cu această ocazie, a declarat : « Bacăul este primul oraş din noile state membre UE care intră oficial în reţeaua europeană alcătuită din 25 de oraşe orientate pe dezvoltare sistematică şi structurată. Bacăul va avea foarte multe oportunităţi, prin parteneriatul cu cele 25 de oraşe europene beneficiind de dezvoltare urbanistică, socială, administrativă şi de recalificare a forţei de muncă în domeniile de necesitate ».
Programele comune ce vor fi desfăşurate de administraţiile celor două oraşe vor fi destinate în primul rând să sprijine dezvoltarea oraşului Bacău care, ulterior, ar facilita reintegrarea, de bună voie, în contextul economic şi social al oraşului, a acelor cetăţeni români şi familiile lor care, găsindu-se pe teritoriul oraşului Torino, nu au reuşit să realizeze acolo o integrare adecvată
De asemenea, intervenţiile de integrare socio-ocupaţională în zona de origine vor putea fi sprijinite şi prin favorizarea contractelor dintre mediile de afaceri din cele două oraşe, precum şi prin promovarea proiectelor de formare pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii.
În prezent, sunt proiecte comune în plină desfăşurare, cum ar fi colaborarea dintre Crucea Roşie Bacău şi Crucea Roşie « Moncalieri » Torino, în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului de ambulanţă socială, parteneriatul încheiat între Universitatea din Bacău şi Politehnica din Torino, pentru implementarea a patru programe Socrates, colaborarea între primăria Bacău, primăria Torino şi  consorziul torinez în domeniul transporturilor – GTT, pentru implementarea unui proiect destinat fluidizării traficului urban la Bacău.
 
 
 
 
 
 
Declaraţii ale oficialilor români şi italieni :
Ø       Prefectul judeţului Bacău, Gabriel Berca : « Eforturile administraţiei băcăuane condusă de primarul municipiului, Roemo Stavarache, în strânsă colaborare cu cei doi reprezentanţi români ai asociaţiei de promovare socială şi culturală “Fraţia” din Torino, preşedinta Aurelia Miriţă şi vicepreşedintele băcăuan Gabriel Miron, sunt încununate astăzi de prezenţa la cel mai înalt nivel a administraţiei torineze la Bacău, în scopul extinderii colaborărilor începute de doi ani de zile în domeniul social, cultural, administrativ şi economic. Sunt onorat de prezenţa prefectului şi viceprefectului provinciei Torino la Bacău şi sunt convins că proiectele demarate împreună în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile se vor extinde în timp şi în alte domenii ».
Ø       Prefectul provinciei Torino, Goffredo Sottile : « Vom semna un nou protocol între două oraşe prin care deschidem oficial colaborarea acestora. Consider un început bun de colaborare şi, în mod sigur, vor urma protocoale de colaborare specifice pe prefecturi. Atât prezenţa mea, la ceremonia de semnare a protocolului, cât şi a prefectului de Bacău, Gabriel Berca, demonstrează şi implicarea celor două guverne în încheierea acestui parteneriat.Vă doresc o dezvoltare cât mai rapidă şi eficientă României şi Italiei ».
Ø       Primarul municipiului Bacău, Romeo Stavarache :  « Personal, am o mare satisfacţie că sunteţi astăzi aici. Dar, ca să ajungem la acest nivel, a fost necesar să lucrăm pe fiecare secţiune în parte, plecând de la faptul că foarte mulţi cetăţeni originari din Bacău sunt la Torino. Prezenţa românilor la Torino şi a asociaţiei Frăţia înseamnă puntea de legătură între noi. Primăria din Torino este un model administrativ pe care îl vom implementa în a dezvolta această instituţie la Bacău, aceasta şi prin bursele administrative oferite funcţionarilor băcăuani la primăria din Torino. Vom lucra pe proiecte pentru accesarea fondurilor europene. Sper să ne revedem la Bacău şi atunci când vom inaugura primul proiect comun » .
Ø       Primarul oraşului Torino, Sergio Chiamparino : « Mulţumesc asociaţiei Frăţia  pentru că, fără de prezenţa preşedintei şi vicepreşedintelui acestei organizaţii româno-italiene, astăzi nu aş fi ajuns aici. Mulţumesc din inimă consulului Mircea Gheordunescu pentru exemplul de integrare şi de comunicare, pentru implicarea sa în integrarea comunităţii româneşti în Torino şi pentru cunoştinţele despre România pe care ni le-a adus, şi vă spun că ne lipseşte. Felicit primarul Bacăului pentru curăţenia oraşului, acesta fiind pentru mine unul din criteriile de calificare a administraţiei locale. Vom colabora pentru dezvoltarea Bacăului, pentru binele românilor şi italienilor din Torino ».
Ø       Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Mihai Gheorghiu :  « Mulţumesc asociaţiei Frăţia şi primăriei Bacău pentru invitaţia de a participa la acest moment deosebit de important. Semnarea Tratatului de aderare a României la UE a fost o etapă foarte importantă pentru ca oamenii de talie importantă să se cunoască pentru schimb de experienţă şi realizarea de proiecte. Integrarea reală înseamnă cunoaşterea între persoane şi dezvoltarea proiectelor comune, aşa cum se întâmplă astăzi la Bacău. Acest moment arată că am ajuns în etapa în care diplomaţii se retrag şi este rândul administraţiilor publice locale să dezvolte colaborări. De asemenea, atestă implicarea pozitivă a cetăţenilor români din Italia în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două administraţii. Românii din Italia vor deveni, prin aceste tratate, un pod cultural, social şi economic între cele două societăţi ».

Fratia - Associazione Sociale Culturale Italo - Românã

Via Reiss Romoli 45 - 10148 Torino
Tel: +39 011 0673108 - 3939169005 - Fax: +39 011 0673107